Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Novi Reprogram od 10.02. – 30.04.2020. godine

 

 

Poštovani sugrađani,

 

Reprogramirajte vaš dug za grejanje, odnošenje smeća i ostale usluge koje kroz objedinjenu naplatu administrira JSP Kragujevac.

Obaveštavamo vas da vam, na inicijativu Gradskog veća grada Kragujevca, JSP Kragujevac ponovo pruža mogućnost da reprogramirate sve vaše dospele, a neizmirene obaveze, za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate.

Iskoristite priliku da neizmirene obaveze reprogramirate na period do 60 meseci uz minimalnu mesečnu ratu od 500,00 dinara. Ukoliko su vaše neizmirene obaveze veće vrednosti, iskoristite mogućnost i reprogramirajte ih na period do 120 meseci uz minimalnu mesečnu ratu od 3.500,00 dinara.

Ukoliko budete redovno izmirivali obaveze po reprogramu, bićete oslobođeni plaćanja kamate, jer će ona biti otpisana nakon što izmirite celokupan iznos duga po sporazumu.

Sporazum ne mogu zaklјučiti korisnici komunalnih usluga koji imaju zaklјučen Sporazum o vansudskom izmirenju duga iz 2018. godine, koji je još uvek u otplati.

Sporazum o vansudskom izmirenju duga je moguće sklopiti u prostorijama JSP Kragujevac do 30.04.2020. godine.

Molimo vas da iskoristite mogućnosti koje su odobrene uz saglasnost Gradskog veća grada Kragujevca, Energetike DOO Kragujevac, JKP Šumadija Kragujevac i JSP Kragujevac.


S poštovanjem,
Javno stambeno preduzeće Kragujevac