Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Obaveštenje za korisnike

02.09.2021

U cilju priprema za narednu grejnu sezonu, “Energetika”d.o.o.će od 06.09.2021.godine otpočeti sa punjenjem gradske distributivne mreže .
Potrebno je da korisnici usluga sistema daljinskog grejanja obrate pažnju na instalacije u svojim objektima I da ukoliko dodje do pojave curenja pozovu dispečersku službu na telefon 336-238.