Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Obaveštenje za korisnike

06.10.2021

“Energetika” doo obaveštava cenjene potrošače da će u petak,  8.10.2021. godine, započeti  tople funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja.
Tople probe su funkcionalne probe i ne predstavljaju početak grejne sezone, već služe da se otklone svi kvarovi na primarnim i sekundarnim instalacijama kako bi  sistem bio spreman za grejnu sezonu koja, u skladu sa Odlukom o snabdevanju grada tolpotnom energijom, počinje 15.10.2021. godine.
Ukoliko se niske temperature nastave u narednom periodu ,,Energetika,, doo je spremna da počne sa isporukom toplotne energije pre zvaničnog početka grejne sezone.
Napominjemo da se tople probe neće odvijati istovremeno u svim delovima grada, već sukcesivno, zbog testiranja i praćenja sistema.