Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Poštovani korisnici,

31.01.2022

,, Energetika,, doo nastavlja sa realizacijom plana na modernizaciji sistema daljinskog grejanja.

Pored ventilatora svežeg vazduha, gorionika, izmenjivača toplote i dodatna dva kilometra predizolovanih cevi koji su stigli prošle nedelje,  ,,Energetika,, doo je počela sa  pripremnim  radovima  na izradi  platoa na kojem će biti postavljena dizalica neophodna za izgradnju kotlova na gas.

,,Energetika,, doo  ulaže sve raspoložive kapacitete da se planirana modernizacija daljinskog grejanja završi u roku.