Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Javni poziv

22.10.2020

Na onovu  odluke Direktora „Energetika“ d.o.o. broj 199/20 od 16.10.2020.godine, „ENERGETIKA“ D.O.O. KRAGUJEVAC upućuje javni poziv svim zainteresovanim licima da redovno, bez naknade, održavaju deponiju koja se nalazi u Opornici, na KO Opornica KO Kragujevac: 152, 153, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 320/2, 330, 331, 332, 333, 334, površine oko 6 hektara.

Radovi koji su neophodni i koji podrazumevaju redovno održavanje su:
1) košenje trave - obuhvata ograđen prostor, uklјučujući ravnu površinu i kosine, kao i pojas između ograde i magistralnog puta i permanentno je održavati do maksimalne visine od 20 cm;
2) čišćenje deponije od korova i rastinja, kao i eventualnog otpada različitog porekla;
3) čišćenje kompletne žičane ograde od rastinja;
4) uklanjanje ambrozije u sezoni rasta;
5) sav nastali otpad: trava, rastinje, korov, otpad različitog porekla, ukloniti sa tela deponije.

Ponude dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavlјivanja javnog poziva na internet sajtu „Energetika“ d.o.o. Kragujevac.