Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

U cilju povećanja kvaliteta naših usluga i merenja stepena zadovoljstva istom, potrebno je da popunite sledeću anketu. Za prva četiri pitanja izaberite ocenu između 1 i 5 (1-najmanja ocena; 5-najveća ocena). Peto pitanje je opciono, ali odgovor na ovo pitanje je od izuzetnog značaja za nas.