Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Pitanje 1

2020-10-01

Konkursna dokumentacija

2020-09-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-30

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-21

Pitanje 1

2020-10-05

Konkursna dokumentacija

2020-09-28

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-28

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-24

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-22

Konkursna dokumentacija

2020-09-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-16

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-20

Pitanje 1

2020-10-06

Konkursna dokumentacija

2020-09-14

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-14

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-11

Obaveštenje o obustavi postupka, P2

2020-10-14

Odluka o obustavi postupka, partija 2

2020-10-06

Odluka o zaključenju OS, partija 1

2020-10-06

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponude

2020-09-15

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-09-15

Pitanje 1

2020-09-15

Konkursna dokumentacija

2020-09-09

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-09

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-19

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-10-02

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-10-02

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-10-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-09-28

Konkursna dokumentacija

2020-08-26

Poziv za podnošenje ponuda

2020-08-26

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

2020-09-14

Odluka o dodeli ugovora

2020-08-31

Pitanje 4

2020-08-13

Pitanje 3

2020-08-10

Pitanje 2

2020-08-05

Pitanje 1

2020-07-21

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15