Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2018-12-07

Poziv za podnošenje ponuda

2018-12-07

Konkursna dokumentacija

2018-12-04

Poziv za podnošenje ponuda

2018-12-04

Pitanje 1

2018-12-05

Konkursna dokumentacija

2018-12-03

Poziv za podnošenje ponuda

2018-12-03

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-12-03

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-12-03

Pitanje 1

2018-12-03

Konkursna dokumentacija

2018-11-27

Poziv za podnošenje ponuda

2018-11-27

Odluka o dodeli ugovora

2018-11-27

Konkursna dokumentacija

2018-11-06

Poziv za podnošenje ponuda

2018-11-06

Pitanje 1

2018-11-27

Konkursna dokumentacija

2018-11-06

Poziv za podnošenje ponuda

2018-11-06

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

2018-12-05

Odluka o dodeli ugovora

2018-11-29

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-11-15

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2018-11-15

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

2018-11-15

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-11-09

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-11-09

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2018-11-09

Konkursna dokumentacija

2018-11-01

Poziv za podnošenje ponuda

2018-11-01

Odluka o dodeli ugovora

2018-11-16

Pitanje 1

2018-10-10

Konkursna dokumentacija

2018-09-28

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-28

Odluka o dodeli ugovora

2018-10-09

Pitanje 2

2018-09-25

Pitanje 1

2018-09-24

Konkursna dokumentacija

2018-09-05

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-05