Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2018-06-20

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-20

Konkursna dokumentacija

2018-06-20

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-20

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-22

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-22

Pitanje 1

2018-06-22

Konkursna dokumentacija

2018-06-19

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-19

Konkursna dokumentacija

2018-06-14

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-14

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-21

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-21

Pitanje 1

2018-06-21

Konkursna dokumentacija

2018-06-12

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-12

Konkursna dokumentacija

2018-06-12

Poziv na podnošenje ponuda

2018-06-12

Pitanje 2

2018-06-15

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-15

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-15

Pitanje 1

2018-06-15

Konkursna dokumentacija

2018-06-11

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-11

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-06-13

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2018-06-13

Pitanje 2

2018-06-13

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-11

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-11

Pitanje 1

2018-06-11

Konkursna dokumentacija

2018-06-06

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-06

Odluka o dodeli - partije 3 i 5

2018-06-19

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4

2018-06-19

Odluka o obustavi - partija 4

2018-06-19

Konkursna dokumentacija

2018-06-06

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

2018-06-06

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-07

Pitanje 1

2018-06-07

Konkursna dokumentacija

2018-06-05

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-05

Odluka o dodeli - partija 3

2018-06-19

Odluka o obustavi - partija 4 i 6

2018-06-19

Konkursna dokumentacija

2018-06-05

Poziv za podnošenje ponuda

2018-06-05

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-06-07

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2018-06-07

Pitanje 1

2018-06-07

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-04

Konkursna dokumentacija izmena 1

2018-06-04

Izmena i dopuna 1

2018-06-04

Konkursna dokumentacija

2018-05-30

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-30

Odluka o dodeli ugovora

2018-06-21

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-05

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-05

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2018-06-05

Konkursna dokumentacija

2018-05-30

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-30

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-06-12

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-12

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2018-06-12

Obaveštenje o produženju roka

2018-06-06

Konkursna dokumentacija

2018-05-25

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-25

Odluka o dodeli ugovora

2018-06-06

Konkursna dokumentacija

2018-05-25

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-25

Pitanje 4

2018-06-12

Pitanje 3

2018-06-11

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-06-04

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2018-06-04

Pitanje 2

2018-06-04

Obaveštenje o produženju roka

2018-05-31

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-05-31

Pitanje 1

2018-05-31

Konkursna dokumentacija

2018-05-24

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-24

Odluka o dodeli ugovora

2018-06-19

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2018-05-31

Konkursna dokumentacija

2018-05-22

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-22

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-18

Konkursna dokumentacija

2018-05-16

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-16

Pitanje 1

2018-05-18

Konkursna dokumentacija

2018-05-16

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-16

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-06-20

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-06-20

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2018-06-20

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-06-11

Konkursna dokumentacija

2018-05-09

Poziv za podnošenje ponuda

2018-05-09

Decision on the conclusion of the framework agreement

2018-06-14

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2018-06-11

Extension of deadline 2

2018-05-03

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-05-03

Tender documentation - change 5

2018-05-03

Konkursna dokumentacija - izmena 5

2018-05-03

Questions and answers 7

2018-05-03

Pitanje 7

2018-05-03

Questions and answers 6

2018-04-26

Pitanje 6

2018-04-26

Tender documentation - change 4

2018-04-19

Konkursna dokumentacija - izmena 4

2018-04-19

Questions and answers 5

2018-04-19

Pitanje 5

2018-04-19

Extension of deadline

2018-04-10

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2018-04-10

Tender documentation - change 3

2018-04-10

Konkursna dokumentacija - izmena 3

2018-04-10

Tender documentation - changes made 3

2018-04-10

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3

2018-04-10

Questions and answers 4

2018-04-10

Pitanje 4

2018-04-10

Notification of a field request for protection of rights

2017-12-15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

2017-12-14

Tender documentation - change 2

2017-12-11

Tender documentation - changes made 2

2017-12-11

Questions and answers 3

2017-12-11

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2017-12-11

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

2017-12-11

Pitanje 3

2017-12-11

Tender documentation - change 1

2017-12-08

Tender documentation - changes made

2017-12-08

Questions and answers 2

2017-12-08

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2017-12-07

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2017-12-07

Pitanje 2

2017-12-07

Questions and answers 2

2017-11-30

Pitanje 2

2017-11-30

Questions and answers 1

2017-11-24

Pitanje 1

2017-11-24

Tender documentation - English version

2017-11-15

Konkursna dokumentacija - SRPSKA VERZIJA

2017-11-15

Call for submitting of bids - English version

2017-11-15

Poziv za podnošenje ponuda - SRPSKA VERZIJA

2017-11-15