Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2020-08-11

Poziv za podnošenje ponuda

2020-08-11

Pitanje 2

2020-08-10

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-08-03

Pitanje 1

2020-08-03

Konkursna dokumentacija

2020-07-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-27

Konkursna dokumentacija

2020-07-24

Poziv na podnošenje ponuda

2020-07-24

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-08-11

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-08-11

Pitanje 1

2020-08-11

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-08-06

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-08-06

Konkursna dokumentacija

2020-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-22

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-03

Konkursna dokumentacija

2020-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-22

Konkursna dokumentacija

2020-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-22

Obaveštenje o drugom produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-05

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-08-05

Pitanje 2

2020-08-05

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-30

Konkursna dokumentacija

2020-07-30

Pitanje 1

2020-07-30

Konkursna dokumentacija

2020-07-20

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-20

Odluka o dodeli ugovora

2020-08-07

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-07-23

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-07-23

Konkursna dokumentacija

2020-07-20

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-20

Pitanje 2

2020-07-29

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-27

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-07-27

Pitanje 1

2020-07-27

Konkursna dokumentacija

2020-07-17

Poziv na podnošenje ponuda

2020-07-17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-31

Konkursna dokumentacija

2020-07-17

Poziv na podnošenje ponuda

2020-07-17

Pitanje 3

2020-08-10

Pitanje 2

2020-08-05

Pitanje 1

2020-07-21

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-08-07

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-22

Konkursna dokumentacija

2020-07-02

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-04

Konkursna dokumentacija

2020-07-01

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-01

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-31

Konkursna dokumentacija

2020-06-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-30

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-06

Obaveštenje o drugom produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-30

Konkursna dokumentacija

2020-06-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-29

Odluka o zaključenju OS

2020-07-22

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-06-26

Konkursna dokumentacija

2020-06-17

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-13

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-25

Konkursna dokumentacija

2020-06-12

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-12

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-27

Konkursna dokumentacija

2020-05-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-29

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-20

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-30

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-20

Pitanje 1

2020-06-15

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21