Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Odluka o dodeli ugovora

18.10.2017

Konkursna dokumentacija

03.10.2017

Poziv za podnošenje ponuda

03.10.2017

Odluka o dodeli ugovora

10.10.2017

Obaveštenje o produženju roka 2

25.09.2017

Konkursna dokumentacija - izmena 2

25.09.2017

Pitanje 1

25.09.2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

21.09.2017

Konkursna dokumentacija - izmena 1

21.09.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

21.09.2017

Konkursna dokumentacija

15.09.2017

Poziv za podnošenje ponuda

15.09.2017

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

27.09.2017

Odluka o dodeli ugovora

12.09.2017

Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeli ugovora br. 331/17

11.09.2017

Odluka o dodeli ugovora

06.09.2017

Konkursna dokumentacija

23.08.2017

Poziv na podnošenje ponude

23.08.2017

Odluka o dodeli ugovora

26.09.2017

Konkursna dokumentacija

23.08.2017

Poziv na podnošenje ponude

23.08.2017

Odluka o dodeli ugovora

16.10.2017

Obaveštenje o produženju roka 4

25.09.2017

Konkursna dokumentacija - izmena 4

25.09.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 4

25.09.2017

Obaveštenje o produženju roka 3

20.09.2017

Konkursna dokumentacija izmena 3

20.09.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3

20.09.2017

Obaveštenje o produženju roka 2

12.09.2017

Konkursna dokumentacija - izmena 2

12.09.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

12.09.2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

06.09.2017

Konkursna dokumentacija - izmena 1

06.09.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

06.09.2017

Konkursna dokumentacija

09.08.2017

Poziv na podnošenje ponude

09.08.2017

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

16.08.2017

Odluka o obustavi postupka

31.07.2017

Pitanje 3

28.06.2017

Konkursna dokumentacija izmena 3

28.06.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3

28.06.2017

Pitanje 2

22.06.2017

Konkursna dokumentacija izmena 2

19.06.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

19.06.2017

Pitanje 1

19.06.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

08.06.2017

Konkursna dokumentacija izmena 1

08.06.2017

Konkursna dokumentacija

07.06.2017

Poziv za podnošenje ponuda

07.06.2017