Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

DIREKTOR „ENERGETIKA“ D.O.O.

dr ILIĆ ANDREJA , dipl. mašinski inženjer


IZVRŠNI DIREKTOR

PETKOVIĆ NENAD , dipl mašinski inženjer

LAZOVIĆ ALEKSANDAR , dipl. ecc


DIREKTOR DIREKCIJE ZA TEHNIČKE POSLOVE

JOVANOVIĆ NEBOJŠA, dipl. mašinski inženjer

DIREKTOR DIREKCIJE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I IT SISTEMA

ALEKSANDAR ĐOKOVIĆ, dipl. mašinski inženjer

DIREKTOR DIREKCIJE ZA LOGISTIKU

MILJKOVIĆ BOJAN, dipl. mašinski inženjer

DIREKTOR DIREKCIJE ZA PRAVNE POSLOVE

PETRAŠINOVIĆ MIROSLAV, diplomirani pravnik

DIREKTOR DIREKCIJE ZA EKONOMSKE POSLOVE

DIMITRIJEVIĆ JASMINA, diplomirani ekonomista