Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Direktor "Energetika" d.o.o.

Dr Andreja Ilić (dipl. ing. mašinstva)


Pomoćnik direktora za proizvodnju i održavanje sistema

Dejan Milošević (dipl. ing. mašinstva)

Pomoćnik direktora za razvoj i unapređenje kvaliteta procesa

Aleksandar Tomić (dipl. ing. mašinstva)

Pomoćnik direktora za ekonomiju preduzeća

Vladimir Maksimović (dipl. ecc)

Izvršni direktor

Velibor Stevanović (dipl. hemičar)


Fabrika "Energija i fluidi"

Miloš Radović (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija za proizvodnju toplotne energije i fluida VML

Verko Radosavljević (dipl. ing. mašinstva)

Nebojša Jovanović (dipl. ing. mašinstva)

R.J. održavanje

Bojan Miljković (dipl. ing. mašinstva)

Sektor održavanja instalacija u gradu

Goran Radivojević (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija tehnologije

Srđan Đokić (dipl. ing. mašinstva)

Sektor za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Miloš Anđelković (dipl. pravnik)

Direkcija nabavke

Mirjana Milenković (dipl. ing. mašinstva)

Sektor za upravljanje kvalitetom i ekologijom

Dejan Đukić (dipl. hemičar)

Sektor informatike

Ana Jakšić (dipl. mat.-inf.)

Direkcija za ekonomiku i finansije

Nikola Tomović (dipl. ecc)

Direkcija marketinga

Dalibor Jekić (dipl. ecc)