Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Direktor "Energetika" d.o.o.

Milan Ćirović (dipl. ing. mašinstva)


Pomoćnik direktora za proizvodnju i održavanje sistema

Zoran Trifunović (dipl. ing. mašinstva)

Pomoćnik direktora za razvoj i unapređenje kvaliteta procesa

Dejan Milošević (dipl. ing. mašinstva)

Pomoćnik direktora

Slobodan Stanković (dipl. ing. tehnologije)


Direkcija za ekonomiku i finansije

Slobodan Nenadić (dipl. ecc)

Direkcija za proizvodnju toplotne energije i fluida-VML

Nebojša Jovanović (dipl. ing. mašinstva)

R.J. održavanje

Mihajlo Pavlović (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija tehnologije

Milena Živković (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija marketinga

Zora Lazić (dipl. ecc)

Direkcija za kadrovske, pravne i opšte poslove

Radiša Timotijević (dipl. pravnik)

Direkcija nabavke

Vladimir Maksimović (dipl. ecc)