Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Interna akta i planovi

Treća izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2023. godinu

24.08.2023

Treća izmena i dopuna plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje 2023

24.08.2023

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u "Energetika" doo Kragujevac

30.06.2023

Druga izmena i dopuna plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje 2023

23.06.2023

Druga izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2023. godinu

05.04.2023

Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2023. godinu

14.03.2023

Prva izmena i dopuna plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

27.02.2023

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

05.01.2023

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje

05.01.2023

Odluka o usvajanju Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

05.01.2023

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2023. godinu

05.01.2023

Sedma izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

23.11.2022

Šesta izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

18.10.2022

Peta izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

07.09.2022

Četvrta izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

15.08.2022

Treća izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

29.07.2022

Druga izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

27.05.2022

Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2022. godinu

30.03.2022

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

04.01.2022

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2022. godinu

04.01.2022

Osma izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

09.11.2021

Odluka o osmoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2021 godinu

09.11.2021

Sedma izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

16.09.2021

Šesta izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

09.08.2021

Peta izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

03.08.2021

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređenju postupka javne nabavke

15.07.2021

Četvrta izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

07.07.2021

Treća izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

15.06.2021

Druga izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

20.05.2021

Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

31.03.2021

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

03.02.2021

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2021. godinu

03.02.2021

Treća izmena plana javnih nabavki za 2020. godinu po novom ZJN

03.12.2020

Druga izmena plana javnih nabavki za 2020. godinu po novom ZJN

27.11.2020

Prva izmena plana javnih nabavki za 2020. godinu po novom ZJN

22.10.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu po novom ZJN

02.09.2020

Treća izmena i dopuna plana javnih nabavki 2020

03.07.2020

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

01.07.2020

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Plana JN za 2020. godinu

26.06.2020

Druga izmena i dopuna plana javnih nabavki 2020

08.05.2020

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Plana JN za 2020. godinu

30.04.2020

Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki

31.03.2020

Odluka o prvoj izmeni i dopuni Plana JN za 2020. godinu

26.03.2020

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2020. godinu

28.01.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

28.01.2020

Deveta izmena i dopuna plana javnih nabvki

19.12.2019

Odluka o devetoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

19.12.2019

Osma izmena i dopuna plana javnih nabvki

06.12.2019

Odluka o osmoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

06.12.2019

Sedma izmena i dopuna plana javnih nabvki

01.11.2019

Odluka o sedmoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

01.11.2019

Šesta izmena i dopuna plana javnih nabvki

04.09.2019

Odluka o šestoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

04.09.2019

Peta izmena i dopuna plana javnih nabvki

16.07.2019

Odluka o petoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

16.07.2019

Četvrta izmena i dopuna plana javnih nabvki

28.06.2019

Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

28.06.2019

Treća izmena i dopuna plana javnih nabvki

27.06.2019

Odluka o trećoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

27.06.2019

Druga izmena i dopuna plana javnih nabvki

06.06.2019

Odluka o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

06.06.2019

Odluka o prvoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

19.03.2019

Prva izmena i dopuna plana javnih nabvki

19.03.2019

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

29.01.2019

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2019. godinu

29.01.2019

Odluka o desetoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

18.12.2018

Deseta izmena i dopuna plana javnih nabvki

18.12.2018

Odluka o osmoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

05.11.2018

Osma izmena i dopuna plana javnih nabvki

05.11.2018

Odluka o devetoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

05.11.2018

Deveta izmena i dopuna plana javnih nabvki

05.11.2018

Sedma izmena i dopuna plana javnih nabvki

28.08.2018

Odluka o sedmoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

28.08.2018

Odluka o šestoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

20.08.2018

Šesta izmena i dopuna plana javnih nabavki

20.08.2018

Peta izmena i dopuna plana javnih nabavki

26.07.2018

Odluka o petoj izmeni i dopuni plana javnih nabvki

26.07.2018

Četvrta izmena i dopuna plana javnih nabavki

09.07.2018

Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki

09.07.2018

Odluka o trećoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2018. godinu

06.06.2018

Treća izmena i dopuna plana za 2018. godinu

06.06.2018

Druga izmena i dopuna plana za 2018. godinu

04.05.2018

Odluka o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2018. godinu

04.05.2018

Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu

03.04.2018

Odluka o prvoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2018. godinu

03.04.2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu i Odluka o usvajanju plana javnih nabavki

15.01.2018

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

03.01.2018

Odluka o trećoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki

29.12.2017

Treća izmena plana javnih nabavki

29.12.2017

Druga izmena plana javnih nabavki

16.11.2016

Odluka o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki

16.11.2016

Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2016. godinu

27.10.2016

Odluka o izmeni plana

27.10.2016

Pravilnik o bližem uređenju postupka Javnih nabavki u "Energetika" D.O.O.

01.08.2016

Plan javnih nabavki "Energetika" D.O.O. za 2016. godinu

01.08.2016

Peta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

30.11.2017

Odluka o petoj izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu

30.11.2017

Šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

30.11.2017

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu

30.11.2017

Četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

22.08.2017

Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu

22.08.2017

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu

04.07.2017

Treca izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

04.07.2017

Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

02.06.2017

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu

02.06.2017

Odluka o prvoj izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu

17.03.2017

Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

17.03.2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

12.01.2017