Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

OGLAS: Davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“

18.08.2021

Na onovu  odluke Direktora  „Energetika“ D.O.O. broj 202/21 od 18.08.2021. godine, „Energetika“ D.O.O. Kragujevac  oglašava davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“.

I     Oglašava se zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“  putem prikuplјanja ponuda, i to deo objekta koji predstavlјa administrativni deo objekta kotlarnice “Erdoglija“ koji „Energetika“ D.O.O. Kragujevac ne koristi za svoje potrebe i sastoji se od posebnog dela, objekta broj 2, spratnosti P+I na katastarskoj parceli broj 5337/1 KO Kragujevac 3 u Ulici Prvoslava Stojanovića br. 1 u Kragujevcu. Ceo kompleks kotlarnice „Erdoglija“ ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i objekat je priklјučen na kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna površina objekta broj 2 koji je namenjen za davanje u zakup je 198,25 m² i sastoji se od 13 prostorija smeštenih u prizemlјu i 8 na spratu.

II          Početna cena prostora za davanje u zakup iz stava I  Odluke iznosi 600,00 din/1 m² mesečno bez PDV-a.

III    Sastavni deo ovog oglasa čini Odluka Direktora „Energetika“ D.O.O. broj 202/21 od 18.08.2021. godine kao model Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

PREUZMI MODEL UGOVORA

PREUZMI OGLAS