Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

,,Energetika,, doo gasi kotlarnice na ugalj

14.09.2021

Promena primarnog energenta na Matičnoj lokaciji u sistemu daljinskog grejanja grada Kragujevca, potpisivanjem ugovora između Ministarstva zaštite životne sredine i izabranog konzorcijuma izvođača, radova ulazi u fazu realizacije izvođenjem radova.
Do sada je na matičnoj lokaciji ,,Energetika,, doo korišćen ugalj kao energent,  što je predstavljalo ekološki problem u Kragujevcu.  Ministarstvo zaštite životne sredine prepoznalo je ovaj problem i zajedno sa Gradskom upravom grada Kragujevca  krenulo u njegovo rešavanje.  
,,Energetika,, doo opterećuje višedecenijski problem sa zastarelom,  tehnološki i ekološki prevaziđenom opremom,  prvi postavljeni kotao je  1961. godine, a najmlađi je iz 1981.
Procene su da će, kada se realizuje ovaj veliki projekat,  emisije ugljen – dioksida u centru grada biti smanjene za preko 66 %, azot- oksida za oko 90 %,  dok će emisija čestica i sumpora biti eliminisana potpuno.
Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su u budžetu Republike Srbije preko Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 14 milona evra.
Cilj je potpuni prelazak na ekološki prihvatljiviji energent i najsavremeniju tehnologiju, što će  značajno poboljšati kvalitet vazduha i životne sredine,  a samim tim unaprediti kvalitet života u Kragujevcu.
 „Energetika”doo  greje više od 22.000 potrošača u Kragujevcu i realizacijom ovog projekta biće uspostavljen održivi razvoj sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu balansiranjem tehnološkog, ekonomskog, socijalnog i faktora životne sredine.
Modernizacija kotlova je samo prva faza projekta, koji podrazumeva i rešavanje problema pepelišta, koje posebno opterećuje stanovnike u naseljima Pivara i Lekina bara. Uklanjanje preko 40.000 tona nagomilanog pepela,  obuhvaćeno je drugom fazom projekta i planirano je početkom naredne godine. Za realizaciju druge faze projekta odvojeno je dodatnih 4 miliona evra.
Pozitivni efekti ugradnje novih kotlova na gas će biti višestruki i dugoročni.  Primenom nove, najsavremenije tehnologije, koja će biti implementirana i promenom energenata,  grejanje će biti kvalitetnije sa manjim potencijalnim rizicima i minimalnim odrazom na životnu sredinu.