Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Poštovani korisnici,

15.12.2021

Poštovani korisnici,
Obaveštavamo vas da je ,,Eneregtika,, doo obezbedila dovoljne količine uglja kao i ostalih energenata   za novogodišnje praznike, tako da će se isporuka toplotne energije  vršiti u kontiunuitetu  krajnjim korisnicima.