Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Poštovani korisnici,

28.02.2022

Projekat modernizacije sistema grejanja u ,,Eneregtici,, doo Kragujevac, prelazak kotlova na gas, nastavlja se istim intezitetom.

U subotu, 26.2.2022. su stigla još dva kotla. Od ukupno 5 blok kotlova, 4 su u krugu ,,Energetike,, doo.

Ulaganje svih raspoloživih kapaciteta da se planirana modernizacija daljinskog grejanja završi u roku se , uveliko, realizuje .