Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Peti kotao je stigao u krug ,,Energetike,, doo

08.03.2022

Sinoć je u ,,Energetiku,,  stigao i peti  blok kotao.  Dolaskom  poslednjeg od pet predviđenih kotlova,  stvoreni su uslovi za početak montaže predhodna četiri blok kotla koja  su pristigla ranije u krug ,,Energetike,, doo.   Planovi da se Matična lokacija, u kojoj se još uvek koristi ugalj kao glavni energent, osavremeni i postavi kotlarnica koja je koncipirana i projektovana po najsavremenijoj tehnologiji,  se realizuje.

Postavljanjem petog blok kotla planovi za modernizaciju i osavremenjivanje daljinskog grejanja ,,Energetike,, doo sigurno se privodi kraju sa velikim očekivanjima od sledeće grejne sezone.