Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Obaveštenje

24.04.2019

U skladu sa odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom grada Kragujevca, gašenje cirkulacionih pumpi u podstanici je potrebno izvršiti posle 3.maja tekuće godine. "Energetika" d.o.o. će gašenje pumpi vršiti isključivo na zahtev upravnika stambene zajednice i ta usluga se naplaćuje.

Napominjemo da u toku letnjeg perioda „Energetika“ d.o.o. vrši pražnjenje instalacija isključivo na zahtev i uz saglasnost svih upravnika sa zajedničke podstanice, uz određenu novčanu nadoknadu, a da se radovi na pripremama kućnih grejnih instalacija za grejnu sezonu moraju završiti do 30.septembra tekuće godine. Neophodno je da instalacija bude napunjena u tom roku.