Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Oglas

24.06.2019

Na osnovu Odluke direktora Energetika d.o.o. br.137/19  od  18.06.2019.  godine "ENERGETIKA“ d.o.o  Kragujevac, Kosovska 4A, 34000 Kragujevac, raspisuje javni poziv za učešće u pisanom javnom  nadmetanјu za kupoprodaju turboagregata kao osnovnog sredstva.