Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Obaveštenje

13.01.2021

Na osnovu Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, ,,Energetika,, d.o.o. će, dana 13.1.2021.godine, vršiti isporuku toplotne energije do 24 časa.