Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Početak rada prvog „Zatvorenog distributivnog sistema“ u Srbiji

02.03.2021

„Energetika“ DOO Kragujevac  je 1. marta 2021. godine postala operater prvog zatvorenog distributivnog sistema u Srbiji.  Zatvoreni distributivni sistem  je formiran i funkcioniše prema jasnim, transparentnim i nediskriminatornim principima za siguran, ekonomičan i pouzdan rad i pristup.

U okviru ZDS-a snabdeva se ukupno 23 potrošača, a za sada, se svi potrošači snabdevaju električnom energijom od strane  dva snabdevača. Planirana količina električne energije koja u periodu od godinu dana treba da protekne u okviru ZDS-a je oko 40 hilјada MWh.

Svim potrošačima koji se snabdevaju električnom energijom u okviru ZDS-a omogućen je integrisan metod merenja potrošnje električne energije, tako da će svaki potrošač imati detalјan uvid u strukturu svoje potrošnje. Imajući u vidu da se, uglavnom,  radi o industrijskim potrošačima, takav način registrovanja im omogućava da bolјe upravlјaju svojom potrošnjom, odnosno troškovima vezanim za električnu energiju.

U narednom periodu očekujemo povećanje broja potrošača, a takođe napominjemo da smo otvoreni za saradnju sa novim snabdevačima koji ispunjavaju uslove prema važećoj zakonskoj regulativi u oblasti energetike.