Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15

Konkursna dokumentacija

2020-07-02

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-02

Konkursna dokumentacija

2020-07-01

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-01

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-09

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-07-09

Pitanje 2

2020-07-09

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-07-03

Pitanje 1

2020-07-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-30

Konkursna dokumentacija

2020-06-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-30

Konkursna dokumentacija

2020-06-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-29

Pitanje 1

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-25

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-25

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-07-09

Konkursna dokumentacija

2020-06-25

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-25

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-06-26

Konkursna dokumentacija

2020-06-17

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-17

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-17

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-17

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-07-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-16

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-02

Konkursna dokumentacija

2020-06-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-16

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-13

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-25

Konkursna dokumentacija

2020-06-12

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-12

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-13

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

2020-06-23

Konkursna dokumentacija izmena 2

2020-06-23

Pitanje 3

2020-06-23

Pitanje 2

2020-06-16

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-06-15

Pitanje 1

2020-06-15

Konkursna dokumentacija

2020-06-11

Poziv na podnošenje ponuda

2020-06-11

Odluka o zaključenju OS

2020-07-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-11

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-11

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-08

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-08

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-03

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-05-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-29

Konkursna dokumentacija

2020-05-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-29

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-30

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

2020-07-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-15

Pitanje 2

2020-05-26

Pitanje 1

2020-05-22

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21

Pitanje 1

2020-06-15

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21