Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2019-12-26

Poziv za podnošenje ponuda

2019-12-26

Pitanje 1

2019-12-27

Konkursna dokumentacija

2019-12-25

Poziv za podnošenje ponuda

2019-12-25

Odluka o dodeli ugovora

2020-01-16

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-12-23

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-12-23

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-12-23

Konkursna dokumentacija

2019-12-20

Poziv za podnošenje ponuda

2019-12-20

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1

2020-01-17

Odluka o obustavi, Partija 1

2020-01-09

Odluka o dodeli ugovora, Partija 2

2020-01-09

Konkursna dokumentacija

2019-12-18

Poziv za podnošenje ponuda

2019-12-18

Odluka o dodeli ugovora

2019-12-30

Konkursna dokumentacija

2019-12-16

Poziv za podnošenje ponuda

2019-12-16

Odluka o dodeli ugovora

2020-01-16

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-12-23

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-12-23

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-12-23

Konkursna dokumentacija

2019-11-25

Poziv za podnošenje ponuda

2019-11-25

Odluka o dodeli ugovora

2020-01-16

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-12-23

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-12-23

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-12-23

Konkursna dokumentacija

2019-11-25

Poziv za podnošenje ponuda

2019-11-25

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-11-21

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-11-21

Pitanje 1

2019-11-21

Konkursna dokumentacija

2019-11-14

Poziv za podnošenje ponuda

2019-11-14