Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2020-06-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-03

Konkursna dokumentacija

2020-05-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-29

Pitanje 2

2020-06-01

Pitanja 1

2020-06-01

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Pitanje 2

2020-05-26

Pitanje 1

2020-05-22

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21

Konkursna dokumentacija

2020-05-19

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-19

Pitanje 1

2020-05-19

Konkursna dokumentacija

2020-05-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-15

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-18

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-18

Pitanje 1

2020-05-18

Konkursna dokumentacija

2020-05-14

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-14

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-06-01

Konkursna dokumentacija

2020-05-12

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-12

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-01

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-14

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-14

Pitanje 1

2020-05-14

Konkursna dokumentacija

2020-05-07

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-01

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-14

Konkursna dokumentacija

2020-05-06

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-06

Odluka o obustavi postupka

2020-06-01

Obaveštenje o produženju roka 3

2020-05-13

Obaveštenje o produženju roka 2

2020-05-12

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-05

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-05

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-05-05

Konkursna dokumentacija

2020-04-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-30

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-27

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-05-11

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-05-06

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-06

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-05-06

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-28

Pitanje 1

2020-04-24

Konkursna dokumentacija

2020-04-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-16

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-04

Pitanje 1

2020-04-23

Konkursna dokumentacija

2020-04-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-16

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-05-14

Pitanje 1

2020-04-14

Konkursna dokumentacija

2020-04-07

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-07

Odluka o zaključenju OS

2020-05-21

Konkursna dokumentacija

2020-03-31

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-31

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-14

Konkursna dokumentacija

2020-03-25

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-25

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-18

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-01

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-01

Pitanje 2

2020-04-01

Pitanje 1

2020-03-30

Konkursna dokumentacija

2020-03-18

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-18