Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2018-10-22

Poziv za podnošenje ponuda

2018-10-22

Pitanje 1

2018-10-18

Konkursna dokumentacija

2018-10-11

Poziv za podnošenje ponuda

2018-10-11

Konkursna dokumentacija

2018-10-05

Poziv za podnošenje ponuda

2018-10-05

Odluka o dodeli ugovora

2018-10-19

Konkursna dokumentacija

2018-10-02

Poziv za podnošenje ponuda

2018-10-02

Konkursna dokumentacija

2018-10-02

Poziv za podnošenje ponuda

2018-10-02

Pitanje 1

2018-10-10

Konkursna dokumentacija

2018-09-28

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-28

Odluka o dodeli ugovora

2018-10-12

Konkursna dokumentacija

2018-09-24

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-24

Konkursna dokumentacija

2018-09-24

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-24

Odluka o dodeli ugovora

2018-10-09

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-09-24

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-09-24

Pitanje 1

2018-09-24

Konkursna dokumentacija

2018-09-19

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-19

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4

2018-10-16

Odluka o dodeli ugovora - partije 1, 2 i 3

2018-10-09

Odluka o obustavi postupka - partija 4

2018-10-09

Konkursna dokumentacija

2018-09-19

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-19

Konkursna dokumentacija

2018-09-13

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-13

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2018-10-17

Konkursna dokumentacija

2018-09-10

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-10

Odluka o dodeli ugovora

2018-10-09

Pitanje 2

2018-09-25

Pitanje 1

2018-09-24

Konkursna dokumentacija

2018-09-05

Poziv za podnošenje ponuda

2018-09-05

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2018-10-17

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

2018-10-17

Obaveštenje o produženju roka 3

2018-10-16

Obaveštenje o produženju roka 2

2018-10-08

Obaveštenje o produženju roka 1

2018-09-28

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2018-09-11

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2018-09-11

Konkursna dokumentacija

2018-08-28

Poziv za podnošenje ponuda

2018-08-28