Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Odluka o obustavi postupka

2019-10-17

Konkursna dokumentacija

2019-10-03

Poziv na podnošenje ponuda

2019-10-03

Konkursna dokumentacija

2019-10-03

Poziv na podnošenje ponuda

2019-10-03

Pitanje 1

2019-10-02

Konkursna dokumentacija

2019-10-01

Poziv za podnošenje ponuda

2019-10-01

Konkursna dokumentacija

2019-10-01

Poziv za podnošenje ponuda

2019-10-01

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-10-02

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-10-02

Pitanje 1

2019-10-02

Konkursna dokumentacija

2019-09-25

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-25

Odluka o dodeli ugovora

2019-10-10

Konkursna dokumentacija

2019-09-19

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-19

Obaveštenje o produženju roka 2

2019-10-03

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-09-26

Konkursna dokumentacija

2019-09-17

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-17

Odluka o dodeli ugovora

2019-10-04

Konkursna dokumentacija

2019-09-17

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-17

Konkursna dokumentacija

2019-09-17

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-17

Odluka o obustavi postupka

2019-10-17

Obaveštenje o produženju roka 2

2019-10-01

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-09-20

Konkursna dokumentacija

2019-09-11

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-11

Dodatno pojašnjenje

2019-10-08

Obaveštenje o produženju roka

2019-10-02

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2019-10-02

Pitanje 2

2019-10-02

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-09-19

Pitanje 1

2019-09-19

Konkursna dokumentacija

2019-09-06

Poziv na podnošenje ponuda

2019-09-06

Pitanje 2

2019-10-07

Pitanje 1

2019-09-30

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2019-09-30

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

2019-09-30

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-09-26

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-09-26

Konkursna dokumentacija

2019-09-06

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-06

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 2

2019-10-15

Odluka o dodeli ugovora

2019-09-24

Konkursna dokumentacija

2019-09-05

Poziv za podnošenje ponuda

2019-09-05

Obaveštenje o obustavi postupka

2019-09-24

Odluka o obustavi postupka

2019-09-11

Pitanje 2

2019-09-06

Pitanje 1

2019-09-05

Poziv za dopunu ponuda

2019-09-03

Odluka o dodeli ugovora

2019-10-17

Obaveštenje o produženju roka 5

2019-09-30

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2019-09-20

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

2019-09-20

Obaveštenje o produženju roka 4

2019-09-19

Obaveštenje o produženju roka 3

2019-09-13

Obaveštenje o produženju roka 2

2019-09-04

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-08-28

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-08-28

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2019-08-28

Konkursna dokumentacija

2019-08-19

Poziv za podnošenje ponuda

2019-08-19

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2

2019-09-27

Odluka o obustavi postupka - partija 2

2019-09-27

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

2019-09-27

Pitanje 1

2019-08-26

Konkursna dokumentacija

2019-08-19

Poziv za podnošenje ponuda

2019-08-19

Obaveštenje o obustavi postupka

2019-09-24

Odluka o obustavi postupka - partija 1 i 3

2019-09-23

Odluka o dodeli ugovora - partija 2

2019-09-23

Obaveštenje o produženju roka 4

2019-09-05

Obaveštenje o produženju roka 3

2019-08-28

Obaveštenje o produženju roka 2

2019-08-21

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-08-12

Konkursna dokumentacija

2019-08-02

Poziv za podnošenje ponuda

2019-08-02

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2

2019-10-11

Odluka o obustavi - partija 2

2019-09-30

Odluka o dodeli ugovora - partija 3

2019-09-30

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2

2019-08-23

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2019-08-23

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2019-08-23

Pitanje 2

2019-08-23

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2019-08-19

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-08-19

Pitanje 1

2019-08-19

KonkursnaDokumentacija

2019-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-22

Odluka o obustavi postupka - partija 2

2019-08-28

Odluka o delimičnom stavljanju odluke o dodeli van snage - partija 2

2019-08-28

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

2019-08-27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

2019-08-26

Odluka o dodeli ugovora

2019-08-01

Pitanje 5

2019-07-15

Pitanje 4

2019-07-12

Pitanje 3

2019-07-10

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-07-09

Pitanje 2

2019-07-08

Pitanje 1

2019-07-05

Konkursna dokumentacija

2019-07-02

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-02